موضوع طرح/ پروژه:

بررسي ميزان اثربخشي اجراي طرح پیشگیری از اعتیاد در محیط کار - منطقه معدني و صنعتی گل گهر

شرح مختصر:

مشکلات مربوط به مصرف مواد سالهاست که به عنوان یک تهدید جدی بشری شناخته شده است و در حال حاضر وابستگی به مواد اعتیاد اور در کنار سه بحرا ن کمبود آب ، بحران فقرو بحران سلاحهای اتمی به عنوان جدی ترین تهدیدات بشری شناخته شده اند . به همین موازات تلاشهای بشری برای کنترل آن نیز اغاز شده است . بررسی ها نشان میدهد بالای 75 درصد بیماران شاغل هستند و برخی مشاغل با توجه به شرایط سخت حاکم بر آن برای ایجاد بیماری مساعد تر هستند . ارزیابی انجام شده در سال 93 توسط وزارت کار و رفاه اجتماعی نشان داده در بهترین وضعیت حدود 26 درصد از کارکنان به ویژه کارکنان شاغل در بخش صنعت از بیماری اعتیاد رنج میبرند و با توجه به مساعد بودن شرایط در محیط کار برای گسترش بیماری تلاش فوری و عاجل را برای مدیریت آن می طلبد. شركت معدني و صنعتي گل گهر نيز در صدد است با ارائه طرح پژوهشي و برنامه ريزي همه جانبه اقدام به پیشگیری از اعتیاد در محیط نمايد. این برنامه در سه بخش به شرح زیر اجرا می شوند. پیشگیری اولیه : با هدف بهبود و ارتقا سلامت جسمی ، روانی، معنوی ، اجتماعی و خانوادگی کلیه کارکنان به منظور کاهش عوامل خطر بیماری و تقویت عوامل محافظ پیشگیری ثانویه : با هدف کمک به افرادی که به صورت جدی عوامل خطر آنان را تهدید نموده و در صورت عدم مداخله مثبت بیماری در آنان بروز خواهد نمود پیشگیری ثالثیه : با هدف کمک به بیمارانی که از بیماری رنج میبرند و تا به امروز راهی برای رهایی از بیماری نیافته اند . برنامه های پیشگیری اولیه و ثانویه از طریق آموزشهای گسترده و عمیق برای کلیه کارکنان و برنامه های پیشگیری ثالثیه با تامین برنامه های درمانی و ایجاد فرصت برای در دسترس قرار دادن درمان بر اساس آخرین یافته های علمی و پیشرفته ترین برنامه های درمانی برای بیماران اجرا خواهد شد . توجه به وضعیت سلامت روان و بهبود و اصلاح سبک زندگی افراد بخش مهمی از اجرای این پروژه می باشد. در این بخش سه بعد مهم آموزش در ذيل پیش بینی شده است : 1- آموزشها و درمانهای داروئی و روانشناختی مناسب افراد بیمار 2- آموزش های مناسب افراد در معرض خطر 3- آموزشهای ویژه سایر کارکنان و خانواده های آنها

نوع طرح/ پروژه: کاربردی

روش اجرا:موسسه تحقيقاتي/دانشگاهي

اولویت: فوري