دستاوردهای پژوهشی - گندله سازی 

 

سال 1392

رديف

عنوان پروژه

مجری

دانشگاه / موسسه

1

بررسی دلایل کاهشpH آب فرایند در کارخانه گندله سازی و ارائه راهکار مناسب برای جلوگیری از آن

دکتر ابوذر مسعودی

پژوهشگاه مواد و انرژی کرج

2

امکان سنجی استفاده از آب خام در کارخانه گندله سازی گل گهر سیرجان

دکتر سید مرتضی موسوی راد

شهیدباهنر کرمان

3

اندازه گیری رطوبت خمیر تولید شده پس از میکسرهای گندله سازی به صورت بر خط گل گهر

دکتر نرجس سوند رومی

صنعتی سیرجان

 


 

سال 1393 

رديف

عنوان پروژه

مجری

دانشگاه / موسسه

1

تدوین استراتژی به منظور بهینه سازی مصرف انرژی در واحد گندله سازی مناسب

دکتر علی اکبر عالم رجبی

پایا انرژی پژوهان سپاهان اصفهان

2

بررسی اثر نوع واکنش های شیمیایی و تحولات فازی بر تمایل به ایجاد رشد ترک در محصول تولیدی کارخانه گندله سازی  سیرجان

دکتر مهدی علیزاده

پژوهشگاه مواد و انرژی گل گهر

3

افزایش میزان درصد در رنج استحکام فشاری سرد گندله با استفاده از تکنیک های داده کاوی گل گهر

دکتر علتس سقایی 

علوم و تحقیقات تهران

4

شبیه سازی فرایند غربال مواد دانه ای با استفاده از روش المان گسسته، مطالعه موردی سرند کارخانه گندله سازی گل گهر سیرجان مناسب

وحید سلجوقی 

صنعتی سیرجان

5

بررسی نوع چسب و دانه بندی سنگ آهن بر استحکام فشاری سرد گندله تولیدی گل گهر سیرجان ( Geostatistical Simulated Aannealing)

ابوذر مقدم پور خواجوئی

صنعتی اصفهان

 

 

سال 1394

رديف

عنوان پروژه

مجری

دانشگاه / موسسه

1

بررسی امکان احیاء پودر سنگ آهن به کمک گازهای احیایی مختلف در مقیاس آزمایشگاهی (سینتیک احیاءمناسب

دکتر محمد مهدی افصحی

شهید باهنر کرمان

2

امکان سنجی فنی و اقتصادی جایگزینی آلیاژ مورد استفاده در لیفتینگ پلیت ها با مواد با کارآیی بهتر  سیرجان

علیرضا علیزاده 

شرکت خاوران مواد ایران

3

مطالعه سینتیکی و ترمو دینامیکی واکنش تجزیه هماتیت و شکل گیری مگنتیت ثانویه در فرآیند پخت گندله گل گهر

محمد سلمانی 

صنعتی امیر کبیر تهران

4

بررسی هیدرودینامیک کنسانتره سنگ آهن معدن گل گهر سیرجان در یک راکتور بستر سیال مناسب

آریا برزن غیبی 

شهید باهنر کرمان