توانمندی‌ها و خدمات قابل ارائه به صنایع

بخش فرآوري مواد معدني

بخش فرآوري پژوهشكده سنگ آهن و فولاد گل گهر به پشتوانه تجربه چندين سال انجام امور تحقيقاتي و دارا بودن يك مجموعه مجهز از آزمايشگاه و پايلوت فرآوري در زمينه فرآوري سنگ آهن، توانمندي هاي فراواني در راستاي رفع مشكلات تحقيقاتي صنعت تغليظ سنگ آهن دارد. از جمله توانمندي هاي اين واحد مي توان به موارد ذيل اشاره نمود: 

   •        طراحي مفهومي مدارهاي فرآوري سنگ آهن

   •    شبيه سازي و مدلسازي مدارهاي فرآوري با نرم افزار USIM PAC3.2

  •    طراحي مفهومي مدارهاي مرتبط به باطله هاي كارخانه سنگ آهن

  •     انجام كليه آزمايش هاي جدايش مغناطيسي( ديويس تيوب، جداكننده هاي مغناطيسي آزمايشگاهي و پايلوت، شدت بالا، پايين و متوسط، خشك و تر)

  •         انجام آزمايش هاي نيمه صنعتي جداكننده مغناطيسي گراديان بالا با استفاده از جداكننده مغناطيسي اسلون

   •    آزمايش هاي گلوله اي و ميله اي باند، استاركي(تعيين شاخص سختي آسياهاي نيمه خود شكن)

   •        جدايش ثقلي به روش اسپيرال

   •        آزمايش هاي فيلتر خلا و فشاري ( فيلتر لاروكس)، انجام تست هاي فيلتراسيون با فيلتر پرس نيمه صنعتي نوع ممبران

   •        بهينه سازي مدارهاي فرآوري سنگ آهن (آسيا كني ، طبقه بندي، جدايش مغناطيسي، فلوتاسيون)

   •    انجام آزمايش هاي بازيابي آهن در مقياس پايلوت (خردايش، طبقه بندي، جدايش، آبگيري) با استفاده از تجهيزات نيمه صنعتي موجود مانند: آسياي گلوله اي و ميله اي، هيدروسيكلون، اسپيرال، جداكننده هاي شدت پايين، شدت متوسط و شدت بالاي اسلون، فيلتر و تيكنر

   •    انجام آزمايش هاي فلوتاسيون در مقياس آزمايشگاهي و نيمه صنعتي در ظرفيت هاي مختلف و بصورت مدار پيوسته

با توجه به توسعه امكانات و تجربه ايجاد شده در زمينه انجام آزمايش هاي فرآوري در مقياس نيمه صنعتي  پژوهشكده، شرح مختصري از فعاليت هاي قابل اجرا در واحد نيمه صنعتي پژوهشكده بيان شده است.

با توجه به اينكه پيوسته بودن  آزمايش ها در مقياس نيمه صنعتي بسيار مهم است، لذا سعي شده است تا كليه تجهيزات به صورت همزمان در مدار قرار گرفته و نتايجي مشابه نتايج صنعتي را ارائه نمايند. همچنين به علت اينكه ممكن است موضوعات متفاوتي تحقيقاتي از سوي واحدهاي توليد و توسعه اي به پژوهشكده ارسال گردد، لذا انعطاف پذيري و قابليت تغيير مدار كارخانه نيمه صنعتي نيز بسيار مهم است، به همين منظور شرايط تغيير مدار با توجه به موضوع پروژه، فراهم مي باشد.

       مدارهاي پيوسته قابل اجرا در پايلوت

  •         مدار نرم كني (سه واحد آسياي گلوله اي و يك واحد آسياي ميله اي)

  •         مدار جدايش مغناطيسي ( يك واحد جداكننده تر شدت متوسط، چهار واحد جداكننده تر شدت پايين، يك واحد جداكننده شدت و گراديان بالاي اسلون)

  •         مدار فلوتاسيون جهت سولفورزدايي( 30 واحد سلول فلوتاسيون در احجام 25، 90، و 280 ليتري)

  •         مدار آبگيري ( تيكنر با نرخ ته نشيني بالا، فيلتر فشاري نوع ممبران چمبر، فيلتر خلا درام)

 

  •         مدار جدايش ثقلي (اسپيرال)