تجهیزات آزمایشگاه گندله سازی

 

 

کوره الکتریکی مافلی مدل: EX.1500-12L

کوره مافلی تا دمای حداکثر1400درجه سانتیگراد با قابلیت دادن گرادیان دمایی مشخص جهت تست های حرارتي روي نمونه هاي تحقيقاتي و هر گونه تست دمایی در مقیاس آزمایشگاهی تا دمای حداکثر 1400 درجه سانتیگراد

کوره تیوبی افقی مدل: TF5/40 1500

کوره تیوبی با دمای حداکثر 1400 و قابلیت کار کردن با اتمسفر قابل کنترل و و گرفتن گرادیان دمایی مشخص و قابلیت برای انواع تست های حرارتي

کوره تیوبی عمودی :

کوره تیوبی عمودي با دمای حداکثر 1200 درجه سانتیگراد

دستگاه هم زن مکانیکی مدل: IKA RW28

جهت هم زدن و اختلاط نمونه های مایع
Quantity-water: 80 liter
For high-viscosity(HV): 10000-50000mPas

دستگاه آون (خشک کن) مدل: BINDER

جهت خشک کردن نمونه ها تا دمای حداکثر 300 درجه سانتیگراد

وزن سنجی حرارتی مدل: TG 1200

دستگاهTG از جمله تجهيزات آناليز حرارتي است كه به وسيله آن مي‌توان تغييرات فيزيكي يك نمونه خاص را به عنوان تابعي از دما اندازه گيري كرد. دستگاه قابليت ثبت همزمان تغييرات وزن نمونه با تغييرات دما را دارد. به كمك اين روش مي‌توان تغييرات فيزيكي يك نمونه خالص را به عنوان تابعي از دما يا زمان اندازه گيري نمود. اين دستگاه براي مطالعه خواص فيزيكي و شيميايي انواع مواد آلي و معدني، پليمرها، سراميك‌ها، شيشه‌ها، فلزات و آلياژهاي آن‌ها كاربرد داردمحدوده دمايي دستگاه وزن سنجي مدلTG 1200 موجود، از دماي 20 تا دماي ۱2۰۰درجه سانتي‌گراد مي‌باشد. اين دستگاه قابليت اين را دارد كه نمونه هاي با وزن تا 100 گرم را آناليز كند.

دستگاه رطوبت سنج مدل: Sartorius

جهت تعیین رطوبت نمونه های تحقیقاتی