تجهيزات آزمايشگاهي فرآوري

توانمندي هاي گروه فرآوري

بخش فرآوري پژوهشكده سنگ آهن وفولاد گل گهر به پشتوانه تجربه چندين سال انجام امور تحقيقاتي و دارا بودن يك مجموعه مجهز از آزمايشگاه و پايلوت فرآوري در زمينه فرآوري سنگ آهن، توانمنديهاي فراواني در راستاي رفع مشكلات تحقيقاتي صنعت تغليظ سنگ آهن دارد. از جمله توانمنديهاي اين واحد مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:

 

 • طراحی مفهومي مدارهای فرآوری سنگ آهنن
 • شبیهسازی و مدلسازی مدارهای فرآوری با نرم افزار USIM PAC3.2
 • طراحي مفهومي مدارهاي مرتبط به باطله هاي كارخانه سنگ آهن
 • انجام کلیه آزمایشهاي جدایش مغناطیسی (دیویس تیوب، جداکنندههای مغناطیسی آزمایشگاهی و پایلوت، شدت بالا، پایین و متوسط، خشک و تر)
 • انجام آزمایشهاي نيمه صنعتي جداكننده مغناطيسي گراديان بالا با استفاده جداكننده مغناطيسي اسلون
 • آزمایشهاي گلولهای و ميلهاي باند، استارکی(تعیین شاخص سختي آسیاهای نیمه خودشکن)
 • جدایش ثقلی به روش اسپیرال
 • آزمایشهاي فیلتر خلا و فشاری (فیلتر لاروکس)، انجام تستهاي فيلتراسيون با فيلتر پرس نيمه صنعتي نوع ممبران
 • بهینهسازی مدارهای فرآوری سنگ آهن (آسیاکنی، طبقه بندی، جدایش مغناطیسی، فلوتاسیون)
 • انجام آزمایشهاي بازیابی آهن در مقیاس پایلوت (خردایش، طبقه بندی، جدایش، آبگیری) با استفاده از تجهیزات نیمه صنعتی موجود مانند: آسیای گلولهای و میلهای، هیدروسیکلون، اسپیرال، جداکنندههای شدت پایین، شدت متوسط و شدت بالای اسلون، فیلتر، تیکنر
 • انجام آزمايشهاي فلوتاسيون در مقياس آزمايشگاهي و نيمه صنعتي در ظرفيتهاي مختلف و بصورت مدار پيوسته

با توجه به توسعه امكانات و تجربه ايجاد شده در زمينه انجام آزمايشهاي فرآوري در مقياس نيمهصنعتي پژوهكشده، شرح مختصري از فعاليتهاي قابل اجرا در واحد نيمه صنعتي پژوهشكده بيان شده است.
با توجه به اینکه پیوسته بودن آزمایش
ها در مقیاس نیمه صنعتی بسیار مهم است، لذا سعی شده است تا کلیه تجهیزات به صورت همزمان در مدار قرار گرفته و نتایجی مشابه نتایج صنعتی را ارائه نمایند. همچنین به علت اینکه ممکن است موضوعات متفاوت تحقیقاتی از سوی واحدهای تولید و توسعهای به پژوهشکده ارسال گردد، لذا انعطاف پذیری و قابلیت تغییر مدار کارخانه نیمهصنعتی نیز بسیار مهم است، به همین منظور شرایط تغییر مدار با توجه به موضوع پروژه، فراهم میباشد.

مدارهای پیوسته قابل اجرا در پایلوت: 

 

 • - مدار نرم کنی( سه واحد آسیای گلولهای و یک واحد آسیای میلهای)
 • - مدار جدایش مغناطیسی (یک واحد جداکننده تر شدت متوسط، چهار واحد جداکننده تر شدت پایین، یک واحد جداکننده شدت و گرادیان بالای اسلون)
 • - مدار فلوتاسیون جهت سولفور زدایی (30 واحد سلول فلوتاسیون در احجام 25 ، 90 و 280 ليتري)
 • - مدار آبگیری (تیکنر با نرخ تهنشینی بالا، فیلتر فشاری نوع ممبران چمبر، فیلتر خلا درام)
 • - مدار جدایش ثقلی(اسپيرال)

جداكننده لوله ديويس

جداكننده مغناطيسي تر شدت بالا آزمايشگاهي

جداكننده مغناطيسي تر شدت پايين آزمايشگاهي

آسياي گلوله اي باند

آسياي استاركي

جداكننده ثقلي اسپيرال

فيلتر فشاري ممبرن-چمبر

فيلتر خلا گردان

مدار فلوتاسيون

مدار جدا کننده مغناطيسي شدت متوسط و پایین

مدار نرم کنی با آسياي گلوله اي

آسياي گلوله اي آزمايشگاهي

HPGR

 

سلول فلوتاسيون آزمايشگاهي

جداكننده مغناطيسي شدت و گراديان بالاي اسلون