اولویت‌های پژوهشی - توسعه و فناوری 

رديف

عنوان طرح/ پروژه

وضعیت

روش اجرا

1

استفاده از آناليز تصوير به منظور تشخيص قطعات فلزي موجود در بار

درحال دریافت پیشنهادنامه

موسسات تحقيقاتی/دانشگاهی

2

طراحی و پیاده سازی دیود قدرت D711N68Tجهت استفاده در مگادرایوهای CKD

درحال دریافت پیشنهادنامه

موسسات تحقيقاتی/دانشگاهی

3

بررسي پارامترهاي موثر بر عملكرد فيلترهاي الكترو استاتيكي كارخانه تغليظ و تعيين شرايط بهينه عملكرد آنها

درحال دریافت پیشنهادنامه

موسسات تحقيقاتی/دانشگاهی

4

بررسي و امكان سنجي پروژه حذف كولينگ تاور گندله سازي 1 و جايگزينيAir Cooler و در صورت امكان ارائه طرح بيسيك و ديتايل

درحال دریافت پیشنهادنامه

موسسات تحقيقاتی/دانشگاهی

5

تهيه فرمولي جامع جهت تعيين نرخ سايش در تجهيزات و قطعات مختلف مورد استفاده به منظور انتقال كنستانتره و مواد ريز دانه

درحال دریافت پیشنهادنامه

موسسات تحقيقاتی/دانشگاهی

6

تهيه نرم افزار تخصصي محاسبات حجم غبار توليدي تجهيزات معدني گل گهر بر اساس استاندارد هاي حوزه غبار و آلودگي از جمله استانداردACGIH

درحال دریافت پیشنهادنامه

دانشجویی تحصيلات تكميلی

7

تهيه نرم افزار تخصصي جهت سايزينگ خطوط لوله انتقال اسلاري و انتخاب پمپ مناسب، متناسب با شرايط بهره برداري مجتمع گل گهر

درحال دریافت پیشنهادنامه

دانشجویی تحصيلات تكميلی

8

بررسي سايش ميخچه هايHPGR هاي مجتمع گل گهر و ارائه راهکار جهت افزايش عمر در طول دوره بهره برداري آنها

درحال دریافت پیشنهادنامه

دانشجویی تحصيلات تكميلی

9

بررسي جنس لاينرهاي آسياي گلوله اي كارخانه خط چهار و آسياهاي تر مجموعه فرآوري جهت افزايش عمر آنها با حفظ پارامترهاي كيفي محصول خروجي

درحال دریافت پیشنهادنامه

دانشجویی تحصيلات تكميلی

10

بررسي تاثير آب شور استفاده شده در فرآيند، بر خوردگي تجهيزات كارخانه مگنتيت و ارائه راهكار جهت كاهش خوردگي تجهيزات

درحال دریافت پیشنهادنامه

دانشجویی تحصيلات تكميلی

11

تغيير طراحي دبل پندليوم فلپ هاي (دريچه دو زمانه) ويند باکس 1 و 2 و سيل باکس1 و 2 كارخانه گندله سازي

درحال دریافت پیشنهادنامه

دانشجویی تحصيلات تكميلی

12

بررسي دلايل سايش زياد ايمپلر فن 34 كارخانه گندله سازي و ارائه راه حل مناسب جهت افزايش طول عمر

درحال دریافت پیشنهادنامه

موسسات تحقيقاتی/دانشگاهی

13

مدیریت نگهداری و تعمیرات ساختمانهای شرکت

درحال دریافت پیشنهادنامه

دانشجویی تحصيلات تكميلی

14

بررسی امکان ارسال دیتاهای تولید از طریق تلفن همراه بصورت امن

درحال دریافت پیشنهادنامه

موسسات تحقيقاتی/دانشگاهی

15

شبيه‌سازی كوره گندله‌سازی

درحال دریافت پیشنهادنامه

موسسات تحقيقاتی/دانشگاهی

16

بررسی موتورخانه‌های مركزی 58، 59 و شهرك مسكونی جهت بهينه‌سازی يا جايگزينی با سيستم تهويه مطبوع مناسب

درحال دریافت پیشنهادنامه

دانشجویی تحصيلات تكميلی

17

بررسی علل ايجاد گاز در ترانسفورماتورهای كارخانه گندله‌سازی دو و ارائه راهكار اصلاحی

درحال دریافت پیشنهادنامه

موسسات تحقيقاتی/دانشگاهی

18

بررسی و بهينه‌سازی مبدل‌های حرارتی يونيت‌های روغن آسياها و فن‌های كارخانه گندله‌سازی

درحال دریافت پیشنهادنامه

دانشجویی تحصيلات تكميلی

19

بررسی و طراحی سيستم تعويض اتوماتيك پالت كار حين توليد

درحال دریافت پیشنهادنامه

موسسات تحقيقاتی/دانشگاهی