اولویت های پژوهشی - توسعه و فناوری 

 

رديف

نوع طرح/ پروژه:

وضعیت

روش اجرا:

1

استفاده از آناليز تصوير به منظور تشخيص قطعات فلزي موجود در بار

درحال دریافت پیشنهادنامه

دانشجويي(كارشناسي ارشد/دكتري)

2

طراحی و پیاده سازی دیود قدرت D711N68Tجهت استفاده در مگادرایوهای CKD

درحال دریافت پیشنهادنامه

موسسه تحقیقاتی/دانشگاهی

3

بررسي پارامترهاي موثر بر عملكرد فيلترهاي الكترو استاتيكي كارخانه تغليظ و تعيين شرايط بهينه عملكرد آنها

درحال دریافت پیشنهادنامه

موسسه تحقیقاتی/دانشگاهی

4

بررسي و امكان سنجي پروژه حذف كولينگ تاور گندله سازي 1 و جايگزينيAir Cooler و در صورت امكان ارائه طرح بيسيك و ديتايل

درحال دریافت پیشنهاد نامه

موسسه تحقیقاتی/دانشگاهی

5

تهيه فرمولي جامع جهت تعيين نرخ سايش در تجهيزات و قطعات مختلف مورد استفاده به منظور انتقال كنستانتره و مواد ريز دانه

درحال دریافت پیشنهاد نامه

موسسه تحقیقاتی/دانشگاهی

6

تهيه نرم افزار تخصصي محاسبات حجم غبار توليدي تجهيزات معدني گل گهر بر اساس استاندارد هاي حوزه غبار و آلودگي از جمله استانداردACGIH

درحال دریافت پیشنهادنامه

دانشجويي(كارشناسي ارشد/دكتري)

7

تهيه نرم افزار تخصصي جهت سايزينگ خطوط لوله انتقال اسلاري و انتخاب پمپ مناسب، متناسب با شرايط بهره برداري مجتمع گل گهر

درحال دریافت پیشنهاد نامه

دانشجويي(كارشناسي ارشد/دكتري)

8

بررسي سايش ميخچه هايHPGR هاي مجتمع گل گهر و ارائه راهکار جهت افزايش عمر در طول دوره بهره برداري آنها

درحال دریافت پیشنهاد نامه

دانشجويي(كارشناسي ارشد/دكتري)

9

بررسي جنس لاينرهاي آسياي گلوله اي كارخانه خط چهار و آسياهاي تر مجموعه فرآوري جهت افزايش عمر آنها با حفظ پارامترهاي كيفي محصول خروجي

درحال دریافت پیشنهادنامه

دانشجويي(كارشناسي ارشد/دكتري)

10

بررسي تاثير آب شور استفاده شده در فرآيند، بر خوردگي تجهيزات كارخانه مگنتيت و ارائه راهكار جهت كاهش خوردگي تجهيزات

درحال دریافت پیشنهادنامه

دانشجويي(كارشناسي ارشد/دكتري)

11

تغيير طراحي دبل پندليوم فلپ هاي (دريچه دو زمانه) ويند باکس 1 و 2 و سيل باکس1 و 2 كارخانه گندله سازي

درحال دریافت پیشنهادنامه

دانشجويي(كارشناسي ارشد/دكتري)

12

بررسي دلايل سايش زياد ايمپلر فن 34 كارخانه گندله سازي و ارائه راه حل مناسب جهت افزايش طول عمر

درحال دریافت پیشنهادنامه

 
 

13

مدیریت نگهداری و تعمیرات ساختمانهای شرکت

درحال دریافت پیشنهادنامه

دانشجويي(كارشناسي ارشد/دكتري)