اولویت‌های پژوهشی - توسعه و فناوری 

رديف

عنوان طرح/ پروژه

وضعیت

روش اجرا

1

استفاده از آناليز تصوير به منظور تشخيص قطعات فلزي موجود در بار

درحال دریافت پیشنهادنامه

موسسات تحقيقاتی/دانشگاهی

2

طراحی و پیاده سازی دیود قدرت D711N68Tجهت استفاده در مگادرایوهای CKD

درحال دریافت پیشنهادنامه

موسسات تحقيقاتی/دانشگاهی

3

بررسي پارامترهاي موثر بر عملكرد فيلترهاي الكترو استاتيكي كارخانه تغليظ و تعيين شرايط بهينه عملكرد آنها

درحال دریافت پیشنهادنامه

موسسات تحقيقاتی/دانشگاهی

4

بررسي و امكان سنجي پروژه حذف كولينگ تاور گندله سازي 1 و جايگزينيAir Cooler و در صورت امكان ارائه طرح بيسيك و ديتايل

در حال عقد قرارداد

موسسات تحقيقاتی/دانشگاهی

5

طراحی هاپر كنترل غبار

درحال دریافت پیشنهادنامه

موسسات تحقيقاتی/دانشگاهی

6

تهيه نرم افزار تخصصي محاسبات حجم غبار توليدي تجهيزات معدني گل گهر بر اساس استاندارد هاي حوزه غبار و آلودگي از جمله استانداردACGIH

درحال دریافت پیشنهادنامه

دانشجویی تحصيلات تكميلی

7

تهيه نرم افزار تخصصي جهت سايزينگ خطوط لوله انتقال اسلاري و انتخاب پمپ مناسب، متناسب با شرايط بهره برداري مجتمع گل گهر

درحال دریافت پیشنهادنامه

دانشجویی تحصيلات تكميلی

8

بررسي سايش ميخچه هايHPGR هاي مجتمع گل گهر و ارائه راهکار جهت افزايش عمر در طول دوره بهره برداري آنها

درحال دریافت پیشنهادنامه

دانشجویی تحصيلات تكميلی

9

بررسي جنس لاينرهاي آسياي گلوله اي كارخانه خط چهار و آسياهاي تر مجموعه فرآوري جهت افزايش عمر آنها با حفظ پارامترهاي كيفي محصول خروجي

درحال دریافت پیشنهادنامه

دانشجویی تحصيلات تكميلی

10

شبيه‌سازی و مقايسه عملكرد طرح‌های مختلف مشعل‌های كوره گندله‌سازی با هدف بهبود عملكرد

درحال دریافت پیشنهادنامه

موسسات تحقيقاتی/دانشگاهی

11

تغيير طراحي دبل پندليوم فلپ هاي (دريچه دو زمانه) ويند باکس 1 و 2 و سيل باکس1 و 2 كارخانه گندله سازي

درحال دریافت پیشنهادنامه

دانشجویی تحصيلات تكميلی

12

كسب دانش فنی ساخت ورق تفلونی

درحال دریافت پیشنهادنامه

موسسات تحقيقاتی/دانشگاهی

13

مدیریت نگهداری و تعمیرات ساختمانهای شرکت

درحال دریافت پیشنهادنامه

دانشجویی تحصيلات تكميلی

14

بررسی علل خوردگی يك‌طرفه ايمپلر فن‌های G5.012/022 كارخانه گندله‌سازی

در حال عقد قرارداد

موسسات تحقيقاتی/دانشگاهی

15

بررسی موتورخانه‌های مركزی 58، 59 و شهرك مسكونی جهت بهينه‌سازی يا جايگزينی با سيستم تهويه مطبوع مناسب

درحال بررسی پیشنهادنامه

دانشجویی تحصيلات تكميلی

16

بررسی علل ايجاد گاز در ترانسفورماتورهای كارخانه گندله‌سازی دو و ارائه راهكار اصلاحی

درحال دریافت پیشنهادنامه

موسسات تحقيقاتی/دانشگاهی

17

بررسی و بهينه‌سازی مبدل‌های حرارتی يونيت‌های روغن آسياها و فن‌های كارخانه گندله‌سازی

درحال دریافت پیشنهادنامه

دانشجویی تحصيلات تكميلی

18

بررسی و طراحی سيستم تعويض اتوماتيك پالت كار حين توليد

درحال دریافت پیشنهادنامه

موسسات تحقيقاتی/دانشگاهی