پروژه هاي در حال اجراي  گروه پژوهشي فرآوري-   سال 1397

رديف

عنوان پروژه

مجری

دانشگاه

1

بررسي و شبيه سازي نحوه جانمايي هيدروسيكلون بر عملكرد مدار نرم كني كارخانه هماتيت گل گهر

رضا سيف الديني

شهيدباهنر كرمان

2 تحقيق به منظور ارائه طراحي مفهومي مناسب جهت توسعه خط توليد گل گهر سيروس سپدبر آزاد اسلامي سيرجان
3 بازرسي فني عيب يابي و شبيه سازي مدار سنگ شكني خط 4 توليد كنسانتره محمد نجف آبادی دانشگاه یزد
4 بررسي تاثير مكانيزم نرم كني كنسانتره بر شاخص هاي كيفي گندله مجتمع گل گهر كيان معتمدي ولي عصر رفسنجان
5 افزايش كارايي و ظرفيت آسياهاي خشك كارخانه گندله سازي دکتر صمد بسینی کرمان