دستاوردهای پژوهشی - بخش آب و محیط زیست


سال 1384 


 

سال 1391 

 

رديف

عنوان پروژه

مجری

دانشگاه / موسسه

1

 ارزيابي ارتعاش و رابطه آن با اختلالات اسكلتي عضلاني در رانندگان خودروهاي سنگين وارائه راهكار مناسب

مجتبي امكاني

علوم پزشكي كرمان

2

 ارزيابي بازسازی زمین‌های استخراج‌شده با استفاده از فرآیندهای طبیعی در معدن شماره یک سنگ آهن گل گهر سیرجان

بهنام بهيا

علوم و تحقيقات سيرجان

3

 ارزيابي مبزان تاثير گياه وتيورگراس به عنوان يك روش نوين بيولوژيك در بهبود كيفيت آب‌هاي نامتعارف مجتمع معدني و صنعتيگل گهر

دكتر امير رضا كشتكار

دانشگاه تهران

4

 بررسي منشا ء آلودگي صوتي مجتمع صنعتي و معدني گل گهر و ارائه راهكار مناسب

دكتر داود يونسيان

دانشگاه علم و صنعت

5

 بهينه‌سازي موقعيت چاه هاي پمپاز به كمك شبيه سازي آماري ملتهب ( Geostatistical Simulated Aannealing)

دكتر ضرغام محمدي

دانشگاه شيراز

6

 بررسي وجود الیاف آزبست وتعيين نوع آن درساختار لوله هاي انتقال آب ودستگاه سولفورآنالايزر آزمايشگاه شيمي شرکت صنعتی ومعدنی گل گهر

واحد بهداشت حرفه اي گل گهر

داخلی

7

 انجام خدمات تحقيقاتي پايه اي و مطالعات آزمايشگاهي بر روي سه نمونه آب معرفي شده از طرف شركت معدني و صنعتي گل گهربا استفاده از نانوسيليس ها به منظور تامين آب مناسب با TDS زير 7500

مهندس بابك افتخاري

شركت سپهر نانو

 

سال 1392 

 

رديف

عنوان پروژه

مجری

دانشگاه / موسسه

1

 ارزيابي ارتعاش و رابطه آن با اختلالات اسكلتي عضلاني در رانندگان خودروهاي سنگين وارائه راهكار مناسب

مجتبي امكاني

علوم پزشكي كرمان

2

 ارزيابي بازسازی زمین‌های استخراج‌شده با استفاده از فرآیندهای طبیعی در معدن شماره یک سنگ آهن گل گهر سیرجان

بهنام بهيا

علوم و تحقيقات سيرجان

3

 ارزيابي مبزان تاثير گياه وتيورگراس به عنوان يك روش نوين بيولوژيك در بهبود كيفيت آب‌هاي نامتعارف مجتمع معدني و صنعتيگل گهر

دكتر امير رضا كشتكار

دانشگاه تهران

4

 بررسي منشا ء آلودگي صوتي مجتمع صنعتي و معدني گل گهر و ارائه راهكار مناسب

دكتر داود يونسيان

دانشگاه علم و صنعت

5

 بهينه‌سازي موقعيت چاه هاي پمپاز به كمك شبيه سازي آماري ملتهب ( Geostatistical Simulated Aannealing)

دكتر ضرغام محمدي

دانشگاه شيراز

6

 ارزیابی ریسک زیست محیطی کارخانه تغلیظ و فرآوری سنگ آهن شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر آزمايشگاه شيمي شرکت صنعتی ومعدنی گل گهر

محبوبه حسینی منش

علوم و تحقيقات خوزستان

 

سال 1393 

 

رديف

عنوان پروژه

مجری

دانشگاه / موسسه

1

 بررسي وجود الیاف آزبست وتعيين نوع آن درساختار لوله هاي انتقال آب ودستگاه سولفورآنالايزر آزمايشگاه شيمي شرکت صنعتی ومعدنی گل گهر مناسب

واحد بهداشت حرفه اي شركت صنعتي و معدني گل گهر

داخلي

2

 بررسي ژئوشيميايي و توزيع فلزات سنگين در كانسنگ معدن شماره 1 سنگ‌آهن گل گهر  سیرجان

محمدرضا احمدي كوهبناني

دانشگاه آزاد اسلامي واحد زرند